İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomik, sosyal ve siyasal geleceği, mezunlarımız şekillendiriyor.

 

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Fakülte Hakkında

Fakültemizin hedefi, günümüzün değişen ekonomik, sosyal ve siyasal ortamında geleceğe uyum sağlayabilecek, geleceği şekillendirecek doğru stratejik kararları verebilecek mezunlar yetiştirmektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, öğrencilerini günümüzün ve yarının sorunlarına etkin çözümler getirebilmeleri ve değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi; onlara bağımsız düşünme yeteneği kazandırmayı; yaratıcılık, dinamizm ve özgüven aşılamayı ilke olarak benimsemiştir.

Fakültemiz bünyesinde İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç bölüm ve İşletme (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi olmak üzere sekiz program bulunmaktadır. Sadece İşletme programında İngilizce İşletme ve Türkçe İşletme eğitimi bulunmaktadır. Diğer programlarımızın eğitim dili İngilizce'dir. Öğrencilerimiz, ilk yılda ortak eğitim görmekte; ikinci yılda farklılaşma başlamakta ve son iki yılda ise, eğitimlerini ağırlıklı olarak alanlarına uygun program dersleri alarak sürdürmektedir. Bu aşamada ve daha sonraki dönemlerde istenirse yatay geçiş kuralları içinde program değiştirilebilmektedir. Özetle, öğrenciler daha geniş bir alanda başlayıp özel alanlarına doğru yönelmektedir.

FMV Işık Üniversitesi'nin yaratıcılığa önem veren eğitim felsefesinin doğrultusunda fakültemiz, öğrencilerine zorunlu temel derslerin yanı sıra çok sayıda seçmeli ders alma imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede ilgi alanlarına göre değişik seçmeli dersler alarak eğitimlerini biçimlendirmekte, çok-disiplinli bir eğitime kavuşmaktadır. Fakültemiz öğrencileri çift ana dal ve yan dal eğitimi alma olanağına da sahiptir ve özellikle yan dal sertifikası almaları teşvik edilmektedir.

Bütün bunların ötesinde, üniversitemizin tüm diğer fakülte ve bölümlerinde olduğu gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de öğrencilerini, Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş kimlikli, akademik ve etik değerlere sahip, çalışkan birer insan olarak Türkiye ve dünyaya kazandırma amacı taşımaktadır.

İlgili Dosyalar