Görsel Sanatlar Bölümü Programı

Bölümümüz dünyadaki çağdaş sanat gelişmelerini takip eden, bunları eğitim-öğretim programlarına yansıtabilen; resimden baskıresime, heykelden sanatta bilgisayar kullanımı ve multimedyaya kadar uzanan önü açık, disiplinlerarası bir program yapılanması içindedir. Program hem sanat stüdyo derslerinde hem de kuramsal derslerde seçmeli ders ağırlıklıdır. Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geniş yelpazeli bir eğitim olanağı sunar. Sanat çalışmaları, sanat tarihinden felsefeye kadar kuramsal bilgi ile desteklenir.

Programın amacı, sanatsal yaratma süreçleri içinde kendi sanatsal deneyimlerini yaratmaya yönelik özgün çalışmalar yapabilen sanatçı adayları yetiştirmektir.

Görsel Sanatlar Bölümü mezunları bağımsız sanatçı olarak mesleklerini icra edebildikleri gibi yoğunlaşan sanat ortamımızda, galeri ve müze gibi kurumlarda yönetim görevlerinde de çalışabilmektedirler.

İlgili Dosyalar