Matematik Lisans Programı

Matematik Lisans Programı


Matematik Lisans Programı yeni öğrenci almamaktadır, ancak mevcut öğrencilerin analitik ve sayısal becerilerini geliştiren kaliteli bir matematik eğitimi vermeyi ve iş hayatında karşılaşacakları karmaşık problemleri anlayıp çözüm üretebilen nitelikli matematikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Matematik Lisans Programının ilk iki yılı, esas olarak, temel matematik, temel fizik ve bilgisayar derslerinden, son iki yılı ise ileri düzey matematik derslerine ek olarak bilgisayar ve mühendislik alanlarındaki seçmeli derslerden oluşmaktadır. Alınan derslerle öğrenciler sağlam bir matematik temeline sahip olurken, farklı disiplinlerdeki bilgi ve becerilerini de artırma fırsatı bulabilirler. Programda başarılı olan öğrenciler; Ekonomi, Enformasyon Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programlarında yandal ve çift anadal yapabilirler.

İlgili Dosyalar