Programlar


Bölümümüzde soyut ve uygulamalı matematik alanlarında lisans ve lisansüstü seviyesinde eğitim verilmektedir.

Lisans seviyesinde öğrencilerimize Matematik ve Matematik Mühendisliği olmak üzere iki programda eğitim olanağı sunulmaktadır. Matematik alanında eğitim alan öğrencilerimiz matematiğin temel derslerini alarak altyapılarını oluşturmakta ve buna ek olarak Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, İnsan Toplum Bilimleri Bölümü, Yabancı Diller Okulu'ndan alabildikleri çeşitli seçmeli dersler ile kendilerini üniversite sonrası hayatlarına hazırlamaktadırlar. Matematik Mühendisliği programında ise matematiğin daha çok uygulamalı dersleri üzerine yoğunlaşan program, aynı zamanda mühendislik temel derslerini de öğrenciye sunarak öğrencinin mühendislik alanında temel yeterliliğe sahip olmasını hedeflemektedir. Bu program dahilinde de yukarıda bahsedilen alanlarda seçmeli derslerle içerik zenginleştirilmiştir.

Lisansüstü seviyesinde ise öğrencilerimize Öğretim Üyelerimizin araştırma alanları doğrultusunda çeşitli ders ve araştırma olanakları sunulmaktadır. Bu seviyede öğrencilerimizin hem yüksek lisans hem de doktora çalışması yapma imkanları vardır. Bu program doğrultusunda geleceğin genç akademisyenlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Dosyalar