Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Bilimsel düşünceyi hayatın her aşamasına uygulayabilme becerisi kazandırıyoruz.

Prof. Dr. İsmail Karakurt
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Fakülte Hakkında

Uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların ve projelerin yapıldığı, TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics adlı uluslararası hakemli bir bilimsel derginin de çıkarıldığı fakültemizde, İnsan ve Toplum Bilimleri, Psikoloji, Enformasyon Teknolojileri, Fizik ve Matematik Bölümleri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında, İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce), Psikoloji (Türkçe ve İngilizce) ve Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe ve İngilizce) lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Tezli ve tezsiz, Türkçe ve İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız mevcuttur:

Yüksek Lisans Programlarımız:
  • Klinik Psikoloji (Tezli ve Tezsiz - Türkçe)
  • Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz - İngilizce)
  • Matematik (Tezli - İngilizce)
  • Fizik (Tezli - İngilizce)
Doktora Programlarımız:
  • Matematik (İngilizce)
  • Klinik Psikoloji (Türkçe)

Fen Edebiyat Fakültesi olarak, öğrencilerimize çağın gerekleriyle uyumlu, güçlü bir bilimsel altyapı kazandırırken, aynı zamanda, sorgulayan, araştırıcı, girişimci, etik değerlere sahip, bilimsel düşünceyi hayatın her aşamasına uygulayabilme becerisi kazanmış bireyler yetiştiriyoruz.

Erasmus+ Programı'ndan da yararlanmalarını teşvik ettiğimiz başarılı öğrencilerimiz, arzu ettikleri takdirde, fakültemizin diğer bölümlerinde ya da diğer fakültelerin uygun bir bölümünde çift anadal programına devam ederek, ikinci bir lisans diploması alabilmektedir. İlgi duydukları farklı alanlarda akademik seviyede bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilerimiz, yan dal programlarını da seçebilirler.

Fakültemizde, öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki iletişimin üst düzeyde olmasına özellikle önem veriyor ve öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarına ve projelerine lisans eğitimleri esnasında dahil olmaları için özendiriyoruz.

Bu bilgiler ışığında, sizi Fen Edebiyat Fakültesi'nin üst düzey öğrenim ortamının bir parçası olmaya davet ediyoruz.

İlgili Dosyalar