Akademik Seçenekler

Akademik Seçenekler

Çağdaş uygulamaları benimseyen Işık Üniversitesi, öğrencilerine farklı seçenekler sunmaktadır. Yazokulu, çift anadal, yandal öğrenimi, yatay geçiş, diğer üniversitelerden ders alma, 5 yılda lisans, yüksek lisans, yurtdışında dönemsel öğrenim bu seçeneklerden bazılarıdır.

ABD ve Avrupa'daki saygın yükseköğretim kurumlarıyla akademik işbirliği yapılırken, öğrencilere de öğrenim hayatlarının ileri dönemleri için farklı seçenekler sunulmaktadır.

Çift Anadal: Öğrencilerimiz, lisans öğrenimleri boyunca Üniversitemizce belirlenen ilkelere uygun olmak koşuluyla iki ayrı lisans programını izleyebilirler. Her iki lisans programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere, öğrenim gördükleri çift anadalla ilgili lisans programları için iki ayrı "Diploma" verilir.

Yandal: Ana bilim dallarından herhangi birinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, dilerlerse bir başka ana bilim dalından da belirlenen sayıda ders alabilirler. Yandal programını tamamlayan öğrenciye "Yandal Sertifikası" verilir.

Yatay Geçiş: Üniversitemiz bölümlerine/programlarına, yurtiçinde ya da yurtdışında denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş olan herhangibir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmak olanağı bulunduğu gibi Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte ve bölümler/programlar arasında da yatay geçiş yapılabilir.

Diğer Üniversitelerden Ders Alma: Üniversitemiz öğrencileri, özel durumlarda ve fakülte yönetim kurulu kararıyla, öğrenimleri sırasında yurtiçindeki İngilizce öğretim yapan diğer üniversitelerden de ders alabilirler.

Yaz Okulu: Yaşama bir an önce atılmayı, bunun için de Üniversitemizden kısa sürede mezun olmayı hedefleyen, Çift Anadal veya Yandal Programlarındaki ders yüklerini almak isteyen öğrencilerimiz ile ders kayıpları olan öğrencilerimiz, yaz aylarında da öğrenmlerini sürdürebilirler.

Socrates/Erasmus programı: Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik eden bir AB programıdır. Bu program, farklı ülkelerden yüksek öğretim kurumlarına ortak projeler geliştirme, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilme imkanı vermektedir. Avrupa Komisyonu tarafından onay verilen kurumlar, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olmakta ve bu sayede Erasmus programlarına aktif bir şekilde katılmaya hak kazanmaktadırlar.

Erasmus Çalışmaları Dahilinde Anlaşmalı Olduğumuz Üniversiteler ve Programlar

Erasmus Çalışmaları Dışında,Değişim Programı Olan Ünversiteler: Öğrencilerimiz bugün yurtdışındaki değişim programımız olan üniversitelerde 1 ya da 2 yarıyılı kapsayan sürelerde öğrenim görebilirler.

İlgili Dosyalar