Kapat

Gerekli Belgeler

Geri

Gerekli Belgeler (ilgili fakülteye başvuru yapılacak)

Başvuru İçin:

 • Başvuru formun doldurulması
 • Lise diploma fotokopisi
 • Güncel tarihli öğrenci belgesi, mühürlü ve imzalı (onaylı) (Halen kayıtlı olduğunuzu, sınıfınızı ve öğrenim dilinizi gösterir belgedir.)
 • Not belgesi (Transkript), mühürlü ve imzalı (onaylı)
 • Ders içerikleri, mühürlü ve imzalı (onaylı) (Alınan derslerin tanım ve içerik bilgilerini içeren belgedir.)
 • Disiplin cezası almadığına dair belge, mühürlü ve imzalı (onaylı)
 • İngilizce Yeterliliğini Gösterir Belge (Aslı)
  Resmi dili İngilizce olan ülkeler dışında, diğer ülkelerden başvuru yapanların TOEFL sınavından 480-481/CBT-170-174 / IBT-70 puana sahip olmaları gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan belge yok ise; üniversitenin yapmış olduğu İngilizce yeterlik sınavından geçerli not alınması gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 Fotoğraf
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (LYS/YGS puanları gösteren sınav sonuç belgesi) veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası belgeler