Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları
 Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi/ veya mezuniyet aşamasındaki adaylar diploma yerine onaylı not çizelgesi
 Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti
 *** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere sahip olma şartı ile Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı Uzmanlık Sınavları içinde” B” Sınıfı Sınava girmeye doğrudan hak kazanır.
Program Kapsamı

  • İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programımızın tüm dersleri Maslak Kampüste ve hafta sonlarında yapılmaktadır.
  • Toplam 10 ders (30 kredi) ve dönem projesinden oluşan program iki yarıyıl sürer.
  • Derslerle ilgili bilgiler Blackboard https://isikuniversity.mrooms.net/ üzerinden takip edilmelidir.
  • Kredili derslerini en az 2,50 (CB) /4,00 genel not ortalaması ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
  • Bir lisansüstü öğrencisine aldığı her lisansüstü ders için dersi veren öğretim üyesi tarafından aşağıdaki notlardan biri verilir.

BAŞARI DURUMU

HARF

RAKAM

Pekiyi

AA

4

İyi-Pekiyi

BA

3.5

İyi

BB

3

Orta-İyi

CB

2.5

Orta

CC

2

Başarısız

F

0

Dönem Projesi- Başarı ile devam ediyor

TP

-

Dönem Projesi- Başarı ile tamamlandı

F

-

Dönem Projesi- Eksik

I

-

Dönem Projesi- Başarısız

F

-

İlgili Dosyalar