Ders Programı

BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup
ECO 101 İktisata Giriş I 3+0+0 3 6 SS ECO 102 İktisata Giriş II 3+0+0 3 6 SS
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 3 6 D1 MAN 102 Yönetim İlkeleri 3+0+0 3 6 D1
MATH 103 Matematik I 3+0+0 3 5 S MATH 104 Matematik II 3+0+0 3 5 S
IT 101 Bilgisayara Giriş 3+0+0 3 5 S HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 5 H
ENG 101 İngilizce I 3+0+0 3 5 L ENG 102 İngilizce II 3+0+0 3 5 L
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
Dönem Kredileri 17 29 Dönem Kredileri 17 29
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (4.yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup
ECO 201 Mikroiktisat 3+0+0 3 6 D1 ECO_FIN 202 Makroiktisat 3+0+0 3 6 D1
MATH 235 Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik I 3+0+0 3 5 S MATH 236 Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik II 3+0+0 3 6 D1
MAN 231 Hukuka Giriş 3+0+0 3 5 D1 ECO_FIN 292 Çokuluslu Şirketler 3+0+0 3 5 D1
MAN 211 Finansal Muhasebe 3+0+0 3 6 D1 Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 C
Sosyal Seçmeli 3+0+0 3 5 H Sosyal Seçmeli 3+0+0 3 5 H
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
Dönem Kredileri 17 29 Dönem Kredileri 17 30
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup
ECO 301 Ekonometri 3+0+0 3 6 D1 ECO_FIN 322 Uluslararası Finans 3+0+0 3 6 D1
ECO_FIN 311 Uluslararası Ticaret 3+0+0 3 6 D1 ECO_FIN 399 İşletme Finansı 3+0+0 3 6 D1
ECO_FIN 341 Açık Ekonomi Makroiktisadı 3+0+0 3 6 D1 MAN 326 Risk Yönetimi ve Sigorta 3+0+0 3 6 D1
Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2 Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2 Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 C
Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 18 34
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Saatler Kredi ECTS Grup
ECO 411 İktisat Politikası 3+0+0 3 6 D1 ECO 420 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 3 5 D1
ECO 401 Avrupa Birliği Ekonomisi 3+0+0 3 6 D1 Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2 Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 C
Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 C Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 C
Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 C Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 29
TOPLAM KREDİ= 134 (240 ECTS)
D2 Bölüm Seçmeli Dersleri Saatler Krediler
ECO 311 Uluslararası İktisat 3+0+0 3
ECO 312 Parasal İktisat 3+0+0 3
ECO 314 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3+0+0 3
ECO 316 Küresel İktisadi Sorunlar 3+0+0 3
ECO 321 Kamu Maliyesi 3+0+0 3
ECO 330 Oyun Kuramı 3+0+0 3
ECO 331 Orta Düzey Ekonometri 3+0+0 3
ECO 350 Endüstriyel Ekonomi
3+0+0 3
ECO 351 Tarım Ekonomisi
3+0+0 3
ECO 352 Çevre Ekonomisi
3+0+0 3
ECO 354 Enerji Ekonomisi 3+0+0 3
ECO 362 Şehir ve Bölge Ekonomisi 3+0+0 3
ECO 363 Sosyal Politika 3+0+0 3
ECO 370 Çalışma Ekonomisi 3+0+0 3
ECO 380 Finansal İktisat 3+0+0 3
ECO 384 Ekonomik Büyümede Güncel Sorunlar 3+0+0 3
ECO 385 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 3+0+0 3
ECO 411 Ekonomi Politikası 3+0+0 3
ECO 415 Güncel İktisadi Sorunlar 3+0+0 3
ECO 419 İktisadi Düşünce Tarihi 3+0+0 3
ECO 431 Uygulamalı Ekonometri 3+0+0 3
ECO 460 Düzenlemeler ve Rekabet Hukuku Ekonomisi 3+0+0 3
ECO 472 Orta Doğu Ekonomileri 3+0+0 3
ECO 474 Sosyal Ağlar ve Ekonomi 3+0+0 3
ECO 480-499 Özel Konular 3+0+0 3
C Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri ( En az 6 Kredi) Saatler Krediler
MAN 471 İş Hukuku 3+0+0 3
LAW 234 AB Hukuku 3+0+0 3
POLS 301 Uluslararası Hukuk I 3+0+0 3
POLS 302 Uluslararası Hukuk I I 3+0+0 3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Ululararası İlişkiler bölümleri tarafından açılan tüm dersler Uluslararası Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencileri için danışmanlarının onayı alınarak Tamamlayıcı Seçmeli Ders sayılabilir.

Mühendislik bölümleri tarafından açılan Temel Bilgisayar Teknikleri, Bilgisayar Programlama ve benzeri dersler de Uluslararası Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencileri için Alan Seçimlik Dersler olabilir.

İlgili Dosyalar