Mimarlık Bölümü (İngilizce -Türkçe)

Mimarlık Bölümü (İngilizce -Türkçe)

MTF MİMARLIK BÖLÜMÜ ( İngilizce -Türkçe)

Mimarlık, kökleri on bin yıl öncesine uzanan ve aynı zamanda küresel iletişim çağının başat göstergelerinden biri olmaya aday, arkaik bir meslektir; gerek mesleki alanda, gerek eğitim alanında pek çok disiplini kapsayan bir sanat, teknoloji ve bilim alanıdır. Binlerce yıllık birikimi ile mimarlık disiplininin faaliyet alanı, sadece kullanıcısını değil, tüm dünya toplumunu etkiler ve ilgilendirir.

İçinde bulunduğumuz çağ, 'bilgi çağı'dır. Mimarlık disiplininin çeşitli alanlarında, gün be gün, muazzam bilgi üretilmektedir. Bina türleri ve kullanıcı gereksinimleri çeşitlenmiş ve ayrışmış; ekoloji, sürdürülebilirlik, enerji duyarlılığı gibi birçok çağdaş kavram türemiştir.

Bu ve benzeri nedenlerle, FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün;

Vizyonu:

Tasarım ve teknolojide sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi amaçlayan eğitim-öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim kurumları, araştırma kurumları, sektörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek toplumda mimarlık bilincini geliştiren, yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan, ulusal ve uluslararası mimarlık alanında önder, örnek ve akademik açıdan yeğlenen bir kurum olmaktır.

Misyonu:

Çağdaş profesyonel bilgi birikimi ve deneyim sağlayan eğitim-öğretim programı, sürekli yaratıcılığı destekleyen yaklaşımı ile; çevre bilinci ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, yenilikçi, özgür ve eleştirel düşünebilen, rekabetçi, özgün bireyler ve mimarlar yetiştirmek; tasarımda ve bilimde  araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek; üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası akademik çevreler ve toplumlar ile paylaşmaktır.

Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, İngilizce ve Türkçe iki ayrı program olarak, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı'nda kurulmuş, eğitim ve öğretime başlamıştır. Mimarlık Bölümü'nün eğitim içeriği, uluslararası mimarlık programlarıyla paralel olarak, Bologna Süreci Kriterleri'ne göre kurgulanmıştır. Mimarlık programının  disiplinler arası doğası nedeniyle, FMV Işık Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Güzel Sanatlar Fakültesi bölümleri, İç Mimarlık Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve İnsan ve Toplum Bilimleri bölümlerinden öğretim üyeleri, mimarlık programına önemli ölçüde destek vermektedirler. Bu, nitelikli ve özgün bir mimarlık programı oluşumuna olanak vermektedir.

Mimarlık eğitimi ve öğretimi için gerekli alt yapıya ve olanaklara sahip Mimarlık Lisans Bölümü öğrencileri; yan dal, çift ana dal ve Erasmus programlarından yararlanma olanaklarına sahiplerdir.

İlgili Dosyalar