Kapat

Ders Programı

Geri

Ders Kod Ders Adı Kredi AKTS
1. Yarıyıl
MAN 501T Çağdaş Yönetim (Contemporary Management) 3 7
MAN 502T İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Management) 3 7
MAN 503T Stratejik Pazarlama Yönetimi (Strategic Marketing Management) 3 7
MAN 505T Yöneticiler için Muhasebe(Accounting for Managers) 3 7
MAN 509T Yönetim Ekonomisi (Economics for Management) 3 7
2. Yarıyıl
MAN 504T Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers) 3 7
MAN 515T Liderlik (Leadership) 3 7
MAN 516T İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar (New Trends in Human Resources Management) 3 7
MAN519T Stratejik Yönetim (Strategic Management) 3 7
MAN533T Uluslararası Pazarlama (International Marketing) 3 7
3. Yarıyıl
MAN 580T Dönem Projesi (Term Project) 0 0
Toplam 30 20