Kapat

Başvuru

Geri

Sayın Öğrenci Adayımız,

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
  1. Lisans diplomanızın veya geçici mezuniyet belgesi aslı yada noter onaylı örneği *
  2. Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
  3. Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi,**
  4. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
  5. Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi. (henüz mezun olmamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı)

** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir.

Öğrenci kaydınız Maslak Kampüs'ündeki Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

İstanbul dışından kayıt yaptıran adayların evrakları posta (kargo) ile kabul edilebilecektir. Posta ile yapılan kesin kayıt işleminde istenen belgelerden biri eksik olduğu takdirde, ücret yatırılmış olsa bile, kayıt yapılmayacaktır.

Ders kayıtları gerçekleştikten sonra yayın şifresi UZEM tarafından gönderilecektir.

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen öğrenciler için paket fiyat 3 yarıyılı kapsar ve 3 yarıyıl sonunda programını tamamlayamayan öğrenciler kayıt yaptırdıkları her ders/proje için program ücretinin %10'nunu ödemekle yükümlüdürler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Mali İşlerle ilgili sorularınız için:
Telefon: 0 212 286 49 11 / 6002
E-Posta: finance@isikun.edu.tr

Kayıt İşlemleri ile ilgili sorularınız için:
Maslak Öğrenci İşleri Ofisi: 0212 286 49 23 / 2204
E-Posta: enst.reg@isikun.edu.tr

Lms(Moodle) ve Canlı Ders (Adobe Connect) sistemi ile ilgili sorularınız için:
Serap AKGÖZ: 0-216 528 72 36 - 0 538 038 37 35
E-Posta: uzem.destek@isikun.edu.tr

Programlarla ilgili sorularınız için:
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ofisi: 0 212 286 49 11 / 4158
E-Posta: sbe@isikun.edu.tr

İletişim Adresi: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Maslak Kampüsü. Büyükdere Cad. No: 106 34398 Sarıyer / İSTANBUL

Saygılarımızla,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü