2019-2020 Güz Yarıyılı Sınav Takvimi

2019-2020 Güz Yarıyılı Sınav Takvimi

UZEM programlarının final sınavları 11 Ocak - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Maslak Kampüsü'nde örgün olarak yapılacaktır. Online yapılmayacaktır. 


E-MBA

Ders Kodu Ders Adı Sınav Günü Sınav Saati ve Salonu
BUS509T.11 İşletme Ekonomisi 11 Ocak 2020 - Cumartesi 9.00-10.30 - A402
BUS505T.11 Finansal Muhasebe 11 Ocak 2020 - Cumartesi 10.30-12.00 - A402
BUS515T.11 Liderlik ve Takım Yönetimi 11 Ocak 2020 - Cumartesi 12.30-14.00 - A402
BUS534T.11 Pazarlama Yönetimi 11 Ocak 2020 - Cumartesi 14.00-15.30 - A309
BUS505T.11 Çağdaş Yönetim 11 Ocak 2020 - Cumartesi 15.30-17.00 - A309

E-PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ

Ders Kodu Ders Adı Sınav Günü Sınav Saati ve Salonu
BUS532T.21 Pazarlama Etiği 11 Ocak 2020 - Cumartesi 9.00-10.30 - A309
BUS533T.21 İşletme Yönetim ve Liderlik 11 Ocak 2020 - Cumartesi 10.30-12.00 - A309
BUS531T.21 İletişim ve Müşteri İlişkileri 11 Ocak 2020 - Cumartesi 12.30-14.00 - A309
BUS534T.21 Pazarlama Yönetimi 11 Ocak 2020 - Cumartesi 14.00-15.30 - A309
BUS535T.21 Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon 11 Ocak 2020 - Cumartesi 15.30-17.00 - A402


E-MUHASEBE VE DENETİM

Ders Kodu Ders Adı Sınav Günü Sınav Saati ve Salonu
BUS520T.31 Araştırma Yöntemleri 11 Ocak 2020 - Cumartesi 9.00-10.30 - A403/ A404
BUS543T.31 Uluslararası Finansal Raporlama Standardları 11 Ocak 2020 - Cumartesi 10.30-12.00 - A403/ A404
BUS541T.31 İleri Finansal Muhasebe 11 Ocak 2020 - Cumartesi 14.00-15.30 - A403/ A404
BUS544T.31 Uluslararası Denetim Standardları 11 Ocak 2020 - Cumartesi 12.30-14.00 - A403/ A404
BUS542T.31 İç Denetim 11 Ocak 2020 - Cumartesi 15.30-17.00 - A403/ A404
BUS549T.31 Muhasebe Hukuku 12 Ocak 2020 - Pazar 9.00-10.30 - A402/ A403
BUS545T.31 Finansal Yönetim ve Mali Analiz 12 Ocak 2020 - Pazar 10.30-12.00 - A402/ A403
BUS546T.31 Kurumların Vergilendirmesi 12 Ocak 2020 - Pazar 12.30-14.00 - A402/ A403
BUS547T.31 Adli Muhasebe 12 Ocak 2020 - Pazar 14.00-15.30 - A402/ A403
BUS548T.31 Türk Vergi Sistemi 12 Ocak 2020 - Pazar 15.30-17.00 - A402/ A403

E-İNSAN KAYNAKLARI

Ders Kodu Ders Adı Sınav Günü Sınav Saati
BUS574T.41 Endüstri ve Çalışan İlişkileri 12 Ocak 2020 - Pazar 9.00-10.30 - A404
BUS573T.41 İş Hukuku 12 Ocak 2020 - Pazar 10.30-12.00 - A404
BUS572T.41 Örgütsel Davranış 12 Ocak 2020 - Pazar 12.30-14.00 - A404
BUS516T.41 İnsan Kaynakları Yönetimi 12 Ocak 2020 - Pazar 14.00-15.30 - A404
BUS571T.41 Yönetim ve Organizasyon 12 Ocak 2020 - Pazar 15.30-17.00 - A404

E-FİNANS

Ders Kodu Ders Adı Sınav Günü Sınav Saati ve Salonu
BUS584T.15 Türkiye Ekonomisi 12 Ocak 2020 - Pazar 9.00-10.30 - A404
BUS581T.15 Kurumsal Finans 12 Ocak 2020 - Pazar 10.30-12.00 - A404
BUS582T.15 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 12 Ocak 2020 - Pazar 12.30-14.00 - A404
BUS583T.15 Finansal Veri Analizi 12 Ocak 2020 - Pazar 14.00-15.30 - A404
BUS504T.15 Mali Tablolar Analizi 12 Ocak 2020 - Pazar 15.30-17.00 - A404

İlgili Dosyalar