Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

Işık Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından kurulmuş olan ve tüm yönetimleri ve faaliyetleri yine öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 65 öğrenci kulübü bulunmaktadır. Öğrenci Kulüpleri'nin düzenledikleri etkinlikler Işık Üniversitesi kampüs yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Kulüp Web Siteleri

Kulüp Kurulum Belgeleri

 • Ar-Ge Topluluğu
 • Atatürkçü Düşünce Kulübü

  Işık Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı temel amaç edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde, demokratik ve laik anlayışı benimseyen Atatükçü Düşünce Kulübü, Cumhuriyet kazanımlarının üniversite gençliği tarafından benimsenmesini kendisine görev edinmiştir. Üniversite gençliğinin çağdaş bireyler olarak toplumda bütünleşmesini sağlayıcı etkinlikler düzenleyerek bu görevi yerine getirmektedir.

  E-Posta

 • Basın Yayın Kulübü

  Basın Yayın Kulübü, öğrencilerimizin yeteneklerini su yüzüne çıkarmak, eğlenmek ve paylaşmak amacıyla dergi, gazete, broşür çıkarmak için kurulmuştur. Basın Yayın Kulübü, üniversitemiz tanıtımının en doğru şekilde öğrenciler tarafından yapıldığına inanmakta ve görsel ya da yazılı basın duyumlarında üniversitede gerçekleşen akademik ve sosyal etkinlikler hakkında yayın yapmaktadır. Öğrencilerimizin ürünü olan her türlü çalışmaya ve yazılara açık olan kulüp, herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği bir platform oluşturmaya çalıştırmakta ve her yıl düzenli olarak Meşale Dergisi'ni yayınlamaktadır.

  E-Posta

 • Bilardo Kulübü
  Işık Üniversitesi Bilardo Kulübü, üniversite gençliği arasında yaygın olan bilardo sporunu yapanları bir araya getirmek, ilgisi olanlara öğretmek, gerek bedeni gerek zihni harekete geçiren bu spor aracılığı ile öğrencilerin muhakeme yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bilardo Kulübü, üniversite içinde turnuvalar düzenlemekte ayrıca üniversitelerarası müsabakalara da takım olarak katılmaktadır.

  E-Posta
 • Bilgisayar Kulübü

  Bilgisayar Kulübünün temel amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin son teknolojiye ayak uydurmalarını ve bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır.Bu çerçevede, Linux Mathematical Logic, Number Theory gibi bir çok talep gören konularda kurslar, günlük hayatta karşılaşabilecek teknolojik konularla ilgili seminerler düzenlenmektedir.

  E-Posta
 • Bisikletliler Kulübü
  Bisikletliler Kulübü FMV Işık Üniversitesi öğrencilerine, bisiklet kültürünün oluşturulması ve yayılması için çaba göstermek amacıyla, etkinliklerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için bisiklet sporunun gerektirdiği kontrollü bisiklet kullanma tekniklerini öğretmek ve uygulamak, bisiklet ile daha çevreci, sağlıklı ve sportif bir yaşam sağlamak ve bu alanda sporcular ve üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek için kurulmuştur.

  E-Posta
 • Biyomedikal Kulübu
  Işık Üniversitesi Biyomedikal Kulübü, Biyomedikal Bölümündeki öğrencilere seminer ve konferanslar vererek, Işık Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

  E-Posta
 • Dans Kulübü

  Dans Kulübü, öğrencilerine tango, rumba, mambo, jive, cha cha, fox gibi eşli salon danslarını öğretmek amacı ile kurulmuştur. Dans dersleri profosyonel eğitmenler tarafından verilmektedir. Dans Kulübü üyelerinden oluşan gösteri grupları, üniversite içinde çeşitli etkinliklerde gösterilerini segileme imkanı bulmakta ve üniversiteler arası dans yarışmalarına katılmaktadırlar.

  E-Posta
 • Doğa Sporları Kulübü

  Işık Üniversitesi Doğa Sporları Kulübünün amacı, doğa sporlarına ilgiyi arttırmak, kampçılık, tırmanış, yürüyüş gibi doğa sporları aktivitelerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Doğa Sporları Kulübü, Şile Kampüsünün paintball, yürüyüş, tırmanma, atv pisti gibi doğa sporlarına uygun alanlarla iç içe olması nedeniyle pek çok aktiviteyi düzenleyebilmektedir.

  E-Posta
 • Edebiyat Atölyesi
  Edebiyat evrenselliğin salt gücüdür; kalemin, kağıdın kelimelerle yürekte yeşerttiği filizlerin açmasını, can bulmasını sağlar. Çünkü edebiyat canlandırıcı bir ruha sahiptir. Edebiyat Atölyesi, üniversitemiz öğrencilerinin ruhlarına renk katmak, onların şiir ve edebiyatın çeşitli dalları hakkında daha geniş bir kültüre sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  E-Posta
 • Elektronik Kulübü

  Işık Üniversitesi Elektronik Kulübünün amacı, Elektronik Mühendisliğindeki uygulamalara ilgi duyan öğrencilerin ders saatleri dışındaki kültürel ve sosyal faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda elektronik ile ilgili gelişmelerden öğrencilerimizi haberdar etmek için konferans, seminer ve geziler düzenlemektedir.

  E-Posta
 • Endüstri Mühendisliği Kulübü

  Endüstri Mühendisliği Kulübü, sosyal yönü de en az teknik yönü kadar güçlü mühendislerin yetişmesi için öğrencilerin ders dışı her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerini değerlendirmelerini ve güçlendirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.

  E-Posta
 • Endüstriyel Tasarım Kulübü
  Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Kulübü'nün amacı; tasarım odaklı düşünce bilincini arttırmak ve endüstriyel tasarım kavramını faaliyet ve etkinlikler ile öğrencilere tanıtmaktır.
 • Erasmus ve Küresel Etkileşim Kulübü

  Işık Üniversitesi Erasmus ve Küreselleşme Kulübünün amacı Avrupa ülkelerinde bulunan üniversitelerde uygulanan öğrenci değişimi programını öğrencilere duyurmak, bu programla gelen öğrencilere üniversitemizi, ülkemizi, kültürümüzü tanıtmak, bu programla yurt dışına giden öğrencilerimizi bilgilendirmek ve gittikleri ülkelerde onlara yardımcı olmak, uluslararası platformda gerçekleşen organizasyonlarda başta ülkemiz olmak üzere üniversitemizi temsil etmektir.

  E-Posta
 • Felsefe ve Düşünce Kulübü

  Işık Üniversitesi Felsefe ve Düşünce Kulübü, insanlık için büyük kazanımlar sağlayan, her adımda insanın doğaya karşı direnme, hatta üstün gelme düşünü gerçeğe dönüştüren, sistemli bir şekilde dönüştüğünde ise klasik ve modern bilimlerin ortaya çıkmasını sağlayan felsefeyi öğrencilere öğretmek, bu amaçla seminer, konferans ve paneller düzenleme amacı ile kurulmuştur.

  E-Posta
 • Folklor Kulübü

  Işık Üniversitesi Folklor Kulübünün amacı, yöresel bölgelerin danslarını öğretmek, yaygınlaştırmaktır. Kulüp profesyonel eğitmenlerin yönetiminde akademik yıl boyunca kurslar düzenlemektedir. Gösteri Grubu, üniversitemiz bünyesinde üniversiteler arası halk oyunları festivali düzenlemekte ve üniversiteler arası folklor yarışmalarında üniversitemizi temsil etmektedir.

  E-Posta
 • Fotoğrafçılık Kulübü

  Fotoğrafçılık Kulübünün amacı, amatör fotoğrafçılığı yaymak, tanıtmak ve öğretmektir. Kulüp üyeleri bu amacı gerçekleştirmek için çalıştay, konferans, panel, dış mekan çekimleri için geziler ve bireysel ya da karma sergiler düzenlemektedir.

  E-Posta
 • Fransızca Kulübü
  Fransızca Kulübü öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmek, branşa olan ilgiyi teşvik etmek, arkadaşlarının ilgilerinin sürekliliğini sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı aktivitelerde okul ile işbirliğinde bulunarak öğrencilere fırsatlar yaratabilmek amacıyla kurulmuştur.

  E-Posta
 • Güzel Sanatlar Kulübü
  Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünün amacı, güzel sanatlara ilgi duyan öğrencileri bir çatı altında toplamak, yaratıcı projeler ve etkinlikler gerçekleştirmektir.

  E-Posta
 • Hayvan Severler Topluluğu
  Işık Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü'nün amacı; üniversitemiz kampüsünde bulunan hayvanların bakımlarıyla ilgilenmek ve sokak hayvanlarına yardım amaçlı etkinlikler düzenlemektir.

  E-Posta
 • İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü
  Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü, öğrencilerin ürün geliştirmesini ve girişimciliklerini arttırmasını sağlamayı hedefler ve Işıklı Yenileşim çalışmalarında aktif rol alırlar.

  E-Posta
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Kulübü
  Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Topluluğunun amacı, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümündeki öğrencilerimizi desteklemek, seminer ve konferanslar eşliğinde bilgilendirmektir.

  E-Posta
 • İnşaat Kulübü
  Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübünün amacı, üniversitemizin akademik ve idari kadrosuna ilave olarak özel sektörde faaliyet gösteren firmalarla yakın ilişkiler kurulmakta, böylelikle üyelerimizin profesyonel yaşam için çevre edinmeleri sağlanmaktadır.

  E-Posta
 • İşletme ve Ekonomi Kulübü
  İşletme Kulübü, iş dünyasındaki kariyer olanakları ve iş hayatına hazırlık konularında öğrencileri bilgilendirmek ve iş dünyası ile öğrencilerin buluşmasını sağlayacak etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. İşletme Kulübü, insan kaynakları, kariyer olanakları ve iş hayatına hazırlık gibi konularda üyeleri bilgilendirmek amacıyla seminer, panel, konferans ve inceleme gezileri düzenler. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği "Kariyer Günleri" etkinliği ile Işık Üniversitesi öğrencilerini, iş dünyasından yönetici veya insan kaynakları konularında çalışan profosyonellerle bilgilendirir.

  E-Posta
 • İtalyanca Topluluğu
  Işık Üniversitesi İtalyanca Topluluğu'nun amacı; öğrencilerin İtalyan dili, kültür ve sanatını inceleyen etkinliklerde bulunmasına yardımcı olmak ve bireysel gelişimlerini desteklemektir.
 • Işık Gaming Society Kulübü
  Işık Üniversitesi RPGS Kulübünün amacı, başlangıcı verilen bir senaryoyu doğaçlama yoluyla geliştirerek tiyatral yetenekleri ortaya çıkarmak ve mevcut yetenekleri geliştirmektir. Kulüp, bu amaç doğrultusunda üniversite içerisinde organizasyonlar yapmaktadır.

  E-Posta
 • Işıklı Fenerbahçeliler Kulübü

  Işıklı Fenerbahçeliler Kulübünün amacı, Fenerbahçeli öğrenci ve öğretim elemanlarının bir araya gelmesini sağlayacak sosyal etkinlikler ve projeler oluşturmaktır.

  E-Posta
 • Işıklı Galatasaraylılar Kulübü

  Işıklı Galatasaraylılar Kulübünün amacı, üniversitemizde bulunan Galatasaray taraftarı öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin bir araya gelmesini sağlayacak sosyal etkinlikler gerçekleştirmektir.

  E-Posta
 • Işıklı Kartallar Kulübü

  Işıklı Kartallar Kulübünün amacı, Beşiktaşlı öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin bir araya gelmesini sağlayacak sosyal etkinlikler gerçekleştirmektir.

  E-Posta
 • Işıklı Trabzonsporlular Kulübü
  Işıklı Trabzonsporlular Kulübünün amacı, Tranzonsporlu öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin bir araya gelmesini sağlayacak sosyal etkinlikler gerçekleştirmektir.

  E-Posta
 • Işık Fizik Topluluğu
  Işık Üniversitesi Işık Fizik Topluluğu'nun amacı; fizik seven ve ilgisi olan öğrencileri bir araya toplayarak, bölümde okumayan öğrencilerin de çeşitli konularda eğitim alabilmesini sağlamak, bölüm öğrencilerinin dersleri için yardımlaşmalarını sağlamak ve konuları ile ilgili eğitim ve seminerlere katılabilmektir.

  E-Posta
 • IT&MIS

  Işık Üniversitesi öğrencilerinin bilişim sektörü hakkında daha çok bilgiye sahip olmasıyla beraber; sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, mensuplar ve öğrenciler arasında iletişimi güçlendirmek, Işık Üniversitesi yönetimiyle ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

  E-Posta
 • Kadın Çalışmaları Kulübü
  Işık Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü'nün amacı; kadınların Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olabilmeleri için çeşitli imkanlar ve eğitimler sunmaktır.
 • Makine Mühendisliği Kulübü
  Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübünün amacı, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, mensuplar ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek, Işık Üniversitesinin Makine Mühendisliği bölümünün tanıtımını yapmaya yönelik faaliyetlerde üniversite yönetimiyle ortak çalışmalarda bulunmaktır.

  E-Posta
 • Matematik Kulübü

  Işık Üniversitesi Matematik Kulübü, matematiğe ve matematiğin mühendislikteki uygulamalarına ilgi duyan öğrencilerin, ders dışındaki her türlü kültürel ve sosyal faaliyetleri değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Kulüp bu doğrultudaki bütün yayınları izleyerek dünyada ve ülkemizdeki matematikteki gelişmeleri takip etmek üzere konuyla ilgili konferans ve seminerler düzenlemektedir.

  E-Posta
 • Medya Topluluğu
  Işık Üniversitesi Medya Kulübü'nün amacı; medyanın etkisinin güçlü olduğu ülkemizde çeşitli yayın mecralarını gezerek ve alanlarında uzmanlaşmış bireyleri üniversitemize davet ederek, öğrencilerimizle buluşmalarını sağlamaktır.

  E-Posta
 • Mimarlık ve Tasarım Kulübü
  Mimarlık ve Tasarım Kulübü'nün amacı Mimarlık ve Tasarım olgularının fiziksel ve düşünsel çalışmalarını yapmak, ilgili konular ve ilişkili kavramlarda tartışmalarda bulunup gelişme kaydetmek, düzenlenen faaliyet ve yarışmalarla da öğrencileri sınamaktır.

  E-Posta
 • Minik Eller Kulübü
  Minik Eller Kulübü'nün amacıyla Kanserli çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amaçlı etkinlikler düzenleyerek, çocuklara destek olmak ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak, çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde olarak ulaşabilecekleri en fazla sayıdaki çocuğa ulaşabilmek ve etkinlikler düzenlemektir.

  E-Posta
 • Model Birleşmiş Milletler Kulübü
  Model Birleşmiş Milletler Topluluğunun amacı Okulumuz öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirerek evrensel konular hakkında bilgi sahibi olmak, diğer üniversiteler ile iş birliği yaparak üniversitemizin adını bu camiada duyurmak, yurtiçi ve yurtdışı konferanslara katılıp yeni insanlarla tanışmak ve dünyada olup bitenlerle yakından ilgilenme fırsatını yakalamalarını sağlamaktır.

  E-Posta
 • Motor Sporları Kulübü

  Otomobil ve motor sporlarına ilgi duyan öğrencileri aynı çatı altında toplayarak yapılacak çeşitli etkinlikler ve düzenlenecek seminerlerle, motor sporlarının daha yakından tanınmasını, aynı zamanda konu ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Düzenlenen etkinlikler arasında GO Kart ve güvenli sürüş eğitimleri bulunmaktadır.

  E-Posta
 • Münazara Kulübü
  Münazara Kulübü'nün amacı Münazara ile ilgili bilgilerimizi tazelemek, kürsüde hitabet konusunda kulüp ve okul öğrencilerine katkıda bulunmak, lise öğrencileri katılımı dahilinde münazara düzenlemek ve üniversiteler arası münazara yarışmalarında aktif rol alarak kendi okulumuzu temsil etmektir.

  E-Posta
 • Müzik Kulübü

  Işık Üniversitesi Müzik Kulübünün amacı, öğretim üyeleri ve öğrencileri bir araya toplamak, üniversite bünyesinde oluşan gruplara konser düzenlenmesini sağlamaktır. Ayrıca dönem içerisinde profosyonel grupları kampüse getirmektedir ve konserlerin organizasyonunu yapmaktadır.

  E-Posta
 • Müzikal Tiyatro Kulübü
  Işık Üniversitesi Müzikal Tiyatro Kulübü, profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan çalışmalar sayesinde müzikal tiyatro sanatına ilgi duyan, bu konuda tecrübesi olan veya kendini geliştirmek isteyen öğrencilere olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Müzikal Tiyatro Kulübü, üniversitemizde her yıl düzenli olarak bir müzikal sahnelemekte ve çeşitli yarışmalara katılma şansı bulmaktadır.
 • Okçuluk Kulübü
  Okçuluk Kulübü'nün amacı Fizik ve beyin gücünü maksimum kullanarak yapılan, etkili bir amaç doğrultusunda kalıcı konsantrasyon, mükemmel teknik, doyumsuz başarı isteği, her zaman pozitif düşünmenin altında planlı çalışmayı hedefleyip gözeten bir spor olan okçuluk ile üniversitemiz öğrencilerini tanıştırmaktır.

  E-Posta
 • Otizim Orkestrası Kulübü
  Müzik terapi alanında özellikle Avrupa, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde müzikle tedavi eğitimi verilmekte, dernekler kurulmakta, bilimsel kongre ve konferanslar düzenlenmektedir. Türkiye coğrafyasında yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Müziği, tedavi geleneği gelişmiş ülkelerden alınacak örnekler ile birleştirilmeli ve bu alanda akademik eğitimler verilmelidir. Otizmli çocukların Özel Çocuklar olduğu herkesçe FARKINDALIK yaratmalı ve çocukların Müzik Terapi yöntemi ile sosyalleşmesine fırsat verilmelidir. Bunun için yeterli alan ve eğitim sağlanması gerektiğine inanıyor, Özel Çocuklar için koyulduğumuz bu yolda büyük bir IŞIK yakıyoruz.

  E-Posta
 • Psikoloji Kulübü
  Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübünün amacı, psikoloji ile ilgilenen öğrenciler ve öğretim üyelerini biraraya getirmek ve onlara etkili iletişim yolları sağlamak, psikolojiyi günlük hayatın bir parçası yapmak, bunun için çeşitli etkinlikler düzenlemektir. Sene içinde pek çok seminer, konferans düzenleyerek öğrencilere psikoloji ile ilgili çok yönlü bilgi alma fırsatı sunan kulüp, aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde düzenledikleri Psikoloji Günü sayesinde kendi branşlarında önemli kişilerin üniversitemiz ve diğer üniversite öğrencileri ile buluşmasını sağlıyor.

  E-Posta
   
 • Radyo

  Işık Üniversitesi Radyo Kulübünün amacı, üniversite içindeki sosyal merkezde müzik yayını yapmaktır. Ayrıca çeşitli radyo programcılarını öğrenciler ile tanıştırmak amacıyla söyleşiler düzenlemektedir.

  E-Posta
 • Robotik Kulübü
  Işık Üniversitesi Robotik Kulübü'nün amacı; robotiği öğrencilerimize tanıtmak, yarışmalarda üniversitemizi temsil etmek, robotların ve insansız hava araçlarının yapım aşamalarını öğrenerek bu bilgiler doğrultusunda pratik yapabilmektir.
 • Satranç Kulübü

  Işık Üniversitesi Satranç Kulübü, satrancın sevilmesi ve yaygınlaşması amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda eğitim seminerleri ile üniversitemiz öğrencileri ve üniversiteler arasında turnuvalar düzenlemektedir.

  E-Posta
 • Sinema Kulübü

  Işık Üniversitesi Sinema Kulübü, sinema sanatını öğrencilere tanıtmak ve bu kültüre katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bilgi ve pratik arttırıcı çalışmaların yanı sıra cep sinemasında klasik ve güncel filmlerden seçilmiş film gösterimleri de yapmaktadır.

  E-Posta
 • Sosyal Aktiviteler Kulübü

  Işık Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebileceği parti, gezi ve etkinlikler düzenlemektedir.

  E-Posta
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü
 • Spor Kulübü

  Işık Üniversitesi Spor Kulübü, sporun çeşitli dallarına ilgi duyan öğrencilerin profesyonel ve amatör çalışmalarına imkan sağlayan faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Spor Kulübü, turnuvalar, spor konularında seminerler ve eğitim etkinlikleri düzenlemektedir.

  E-Posta
 • Stratejik Araştırmalar Topluluğu
 • Sualtı Sporları Kulübü

  Işık Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü, öğrencilere sualtı konularında yapılan araştırmaları ve çalışmaları tanıtmak, bu konuda çalışan ve emek harcayan öğrencileri bir araya getirmek için kurulmuştur. Sualtı Sporları Kulübü, dönem içerisindeki kurs ve seminer etkinlikleri dışında, sualtı sporlarına elverişli bölgelere geziler düzenlenmektedir.

  E-Posta
 • Şile Sosyal Çalışmalar Kulübü
  Işık Üniversitesi Şile Sosyal Çalışmalar Kulübü'nün amacı; üniversitemiz öğrencileri ve öğretim üyelerinin Şile'de yaşayan insanların farkındalıklarını arttırmak, psiko-sosyal destek vermek ve dileyen öğrencilere mentörlük desteği vermektir.
 • Tarih Kulübü
  Tarih Kulübü'nün amacı FMV Işık Üniversitesi öğrencilerine kendi çevresi, yöresel, bölgesel ve global dünya tarihi hakkında; kültür, sanat, felsefe, din, bilim gibi insanların varoluşundan bu yana insanlarında hayatını yönlendiren ve biçimlendiren konuların tarihsel gelişimi hakkında bilgilendirmek; yerel, bölgesel ve global anlamda gezi düzenleyerek; tarihi yerinde görsel ve yazılı incelemek, çevremizi bu konularda bilinçlendirmek ve kültür mirasımızı korumak.

  E-Posta
 • Tiyatro Kulübü

  Işık Üniversitesi Tiyatro Kulübü, profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan çalışmalar sayesinde tiyatro sanatına ilgi duyan, bu konuda tecrübesi olan veya kendini geliştirmek isteyen öğrencilere olanak sağlamayı, böylece tiyatro sevgisini yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Her yıl düzenli olarak bir oyun sergileyen kulübümüz, çeşitli tiyatro oyunlarının üniveritemizde sergilenmesini de sağlamaktadır.

  E-Posta
 • Toplum Gönüllüleri Kulübü

  Sosyal sorumluluk projelerine katılımı arttırmak ve kişisel becerilerin gelişimini sağlamak amacıyla Ekim 2014 te Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde faaliyete geçen öğrenci topluluğudur. Tamamen gönüllü öğrencilerden oluşan topluluğumuz, Türkiye'nin 80 ilindeki 124 TOG örgütlenmesiyle iletişim halinde olup, birlikte kültürler arası etkileşimi, girişimciliği ve yaşam boyu öğrenmeyi aktif bir amaç olarak görerek faaliyetlerine devam etmektedir.

  E-Posta

 • Türk Kızılayı Kulübü
  Türk Kızılayı Kulübü İnsan saygınlığının korunması için; her koşulda yer, zaman, ırk, dil, din gözetmeksizin korunmasız, muhtaç tüm insanlara yardım edebilmek için var olan Kızılay'ın faaliyetlerini üniversitemizde daha da geliştirmek ve bu sorumluluğu paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

  E-Posta
 • Uluslararası İlişkiler Kulübü

  Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, öğrencileri uluslararası ilişkiler konusunda bilgilendirmek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak eşgüdümü arttırmak, üyelerini dünyada gelişen ve gelişmekte olan konulardan haberdar etmek ve güncel olaylar konusunda analizler yaparak aktif kılma amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda Uluslararası İlişkiler Kulübü üyeleri diğer üniversitelerle iş birliği yaparak açık oturum, panel ve konferanslar düzenlemektedir.

  E-Posta

 • Uluslararası Lojistik Yönetimi Topluluğu
  Uluslararası Lojistik Yönetimi topluluğunun amacı, bünyelerinde topladıkları üyeleriyle birlikte, büyük değişim ve gelişim sürecinde olan lojistik sektörü için, eğitimli insan kaynağına "kulüpçülük" değeri yükleyerek, sektörün daha iyi algılanması ve bu sektöre daha verimli hizmet sunabilecek; sosyal tabanı güçlü, kişisel gelişim seviyesi yüksek, donanımlı, yenilikçi ve girişimci bireylerin yetişmesidir.

  E-Posta
 • Uluslararası Ticaret Topluluğu
  Uluslararası Ticaret topluluğunun amacı, okulumuzda ilgili bölümleri okuyan öğrencilerin sahip oldukları bilgileri genişletebilmesi, sektöre bir adım önde başlamalarına yardımcı olabilecek projeler üretip geliştirmesi ve konularında uzman kişilerle eğitim ve organizasyonlar düzenleyerek, gelişen piyasaları yakından tanımalarına yardımcı olarak, kişisel gelişimi amaçlayan ve mezuniyet öncesinden başlayarak "Sektörde Işık Ruhu" yaratılması ve sürdürülmesi için çalışmalar düzenlemektir.

  E-Posta
 • Uzakdoğu Sporları Kulübü

  Işık Üniversitesi Uzakdoğu Sporları Kulübü, uzakdoğu sporlarını sevdirmek ve tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Uzakdoğu sporları ile ilgilenen öğrencilere bu sporu sürdürme olanağı sağlayacak etkinlikler düzenlemekte ve akademik yıl boyunca eğitmenler yönetiminde çalışmalarını ve kurs faaliyetlerini sürdürmektedir.

  E-Posta

 • Yelken Topluluğu
  Yelken topluluğunun amacı, yelken ve denizcilik konusunda Işık Üniversitesi öğrencilerini bilinçlendirmek ve bu konularda faaliyetlerde bulunmak, yelken sporunu ve denizciliğini seven ve yapmak isteyen tüm Işık Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirmek, yelkenciler arasında dayanışma oluşturmak ve yelkencilik eğitimine yönelik kurslar organize etmektir.

  E-Posta
 • Quidditch Topluluğu
  Quidditch topluluğunun amacı, ülkemizde üniversiteler düzeyinde gelişmekte olan quidditch sporunu Işık Üniversitesi öğrencilerine tanıtıp sevdirerek; geleneksel sporların cezbetmediği bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal olarak etkin bir hayata sahip olmasını sağlamaktır. Ayrıca, bütün öğrencilerin kimlik ve cinsiyetlerinden bağımsız olarak aynı sahada eşit koşullarda oynamasını teşvik etmek ve Quidditch Türkiye Milli Takımı'na oyuncu yetiştirmektir.

  E-Posta

İlgili Dosyalar