Duyurular

Paylaş

Kitap Kapağına Gizlenmiş Sanat: Ekslibris

'Resimler, Ekslibris' Sergisi Galeri Işık Şile'de!

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve İstanbul Ekslibris Derneği Başkanı Hasip Pektaş'ın 'Resimler, Ekslibrisler' sergisi 25 Şubat-27 Mart 2014 tarihleri arasında Galeri Işık Şile'de sanatseverlerle buluşuyor.

Ekslibrisi 1984 yılında Belçika'da Sint-Niklaas Ekslibris Müzesi'nin düzenlediği yarışma ile tanıyan; aldığı sanat eğitimine uygun bir alan olması, resim ve grafik tasarımında özgür bir anlatım dili kullanmaya fırsat vermesi nedeniyle ilgi duyan, son yirmi yıldır kendini bu sanata adayan Hasip Pektaş ekslibrisi; "Önemli bir iletişim aracı, anlamlı bir değiş-tokuş objesi, sanatı insanın elleri arasına; kitapların içine kadar getiren, dokunabilecek kadar yakınlaştıran, geleneğe saygının, yazılı metinlere ilgi ve sevginin sembolüdür" şeklinde tanımlıyor.

500 YIL ÖNCE KİTAPLARIN SAHİBİNİ BELİRTMEK İÇİN KULLANILIYORDU
500 yıl önce kitapların sahibini belirtmek için kullanılan ve üzerinde dikkat çekici resimlerin olduğu ekslibrislerin Türkiye'de tanınması ve yaygınlaşması için yoğun çaba harcayan Hasip Pektaş, 1996'da 'Ekslibris' hakkında bir kitap yazmış, yirmi üç kişisel sergi açmış, yurt içi ve yurt dışı çeşitli yarışma ve karma sergilere katılmış, 2003 ve 2007'de 1. ve 2. Uluslararası Ekslibris Yarışmalarını, 2008'de 1. Uluslararası Baskıresim Bienali'ni, 2010'da 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi'ni ve Uluslararası Ekslibris Yarışması'nı organize etmiştir. İstanbul Ekslibris Derneği ve 17 bin ekslibrisin ziyaretçisini beklediği İstanbul Ekslibris Müzesi onun sayesinde hayata geçmiştir.
'Ekslibris' ve 'Baskıresim' çalışmalarının yanı sıra fotoğraf alanında da çalışmaları olan sanatçı, orta dereceli okullardan başlayarak yüksek okullara ve üniversitelere kadar pek çok eğitim kurumunda dersler vermiş ve geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek için büyük çabalar sarf etmiştir.

Ekslibris nedir?
Sözcük olarak "…'nın kitaplığından, …'nın kütüphanesine ait" anlamına gelen ekslibris; kitapların kaybolmasını önlemek ve sahibini belirtmek için kitapların kapaklarının iç kısmına bir mülkiyet işareti koyma fikrinden ortaya çıkmıştır. Kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları, üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu bu baskı resimler/bu grafik çalışmalar kitapla sahibi arasındaki bir bağdır.

Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlar olan ekslibris önemli bir iletişim aracıdır. Uzun bir geçmişe sahip bu sanat dalı, aynı zamanda yapıldığı dönemin kültürel özellikleri günümüze taşır. Sanatçı, tasarımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında bir köprü görevini yerine getirir.

Her kitap için özel olarak üretilen çizimler, zamanla kitaba özgü bir işaret olmaktan çıkıp, özgün bir grafik çalışma olarak bağımsızlaşmıştır. Ekslibrisler günümüzde işlevleri kaybolmuş olsa da taşıdığı sanatsal ve nostaljik değerle bir sanat dalına dönüşmüş ve gözde koleksiyon objeleri arasında yer almaktadır Bugüne kadar yapılmış yaklaşık 3.000.000'un üzerinde ekslibrisin, 2.000'den fazla da ekslibris koleksiyonun olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ekslibrislerin yer aldığı kitapların, ikinci el satışlarla ülkemize gelmesiyle tanınmaya başlayan ekslibris 2000'li yıllardan bu yana ülkemizde, özellikle güzel sanatlar eğitimi veren kurumlarda baskıresim ve grafik tasarım öğretim görevlilerinin özendirmeleriyle, ekslibris yapan gençler yetişmeye başlamıştır.
www.hasippektas.com

İlgili Dosyalar