Duyurular

Paylaş

Final Sınavlarına İlişkin Önemli Duyuru

Değerli Işıklılar,

Işık Üniversitesi Genişletilmiş Senato toplantısı 20 Mayıs 2020 günü yapılmıştır. Tüm toplantılarımızda olduğu gibi Öğrenci Konseyi temsilcileri de toplantıda bulunmuş ve görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Işık Üniversitesi, önümüzdeki final sınavlarını YÖK'ün üniversitelere bildirdiği ilkeler doğrultusunda gerçekleştirecektir. 

Buna göre sınavlar 'ödev, proje veya on-line olarak denetlenebilir, şeffaf ve öğrenci odaklı' olacaktır. Bu koşulların yerine getirilmesi Işık Üniversitesi için yasal bir zorunluluktur. Sınavların güvenliğini sağlamak ise hem bu ilkelerin hem de Işık Üniversitesindeki akademik etiğin kaçınılmaz bir gereği ve bir hukuk kuralıdır. Hukuka uygun şekilde yapılan sınavlar öğrencilerimizin temel akademik haklarını da koruyacaktır. 

Öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla tam bir güven ilişkisi içinde eğitim yapan Işık Üniversitesi bu anlayışla her ders için sınavların nasıl yapılacağını, sınav düzeninin nasıl sağlanacağını akademik birimlere ve bizzat öğretim elemanlarımızın takdirine bırakmıştır. Bunu, akademik kültürünün zorunlu bir sonucu olarak görmüştür.

Üniversite yaşamında akademik dürüstlük ve onur  duygusu en yüksek seviyede teşekkül eder. Işık Üniversitesi tüm öğrencilerinin kendi vicdanları, sorumluluk duyguları, ahlak anlayışları içinde davranacaklarına yürekten inanmaktadır. Üniversitemiz sınavlara ilişkin kararları bu anlayışla ve Öğrenci Konseyi temsili altında tüm öğrencileriyle birlikte almıştır.

Bu düşüncelerle Senato şu kararları almıştır:

• Final sınavları, YÖK kararı gereğince çevrim içi (online) olarak dijital imkanlarla veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacaktır. 

• Hangi yöntemin uygulanacağına her zaman olduğu gibi gene dersin hocası karar verecektir. 

• Her derste uygulanacak yöntem 22 Mayıs 2020 akşamına kadar öğrencilere Blackboard sistemi üzerinden duyurulacaktır.

• Ayrıca online yapılmasına karar verilen sınavların gene YÖK kararları doğrultusunda; 'sağlıklı, güvenli, izlenebilir, denetlenebilir ve şeffaf' olması için ders hocası gerekli gördüğü hallerde, öğrencisinin bilgisayar veya cep telefonundan birinin kamerası ve mikrofonunu (yani tek kamera ve tek mikrofonu) kullanmasını zorunlu tutabilecektir.

• Cihazların nasıl kullanılacağı yine dersin öğretim elemanı tarafından belirlenip öğrencilere 22 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar duyurulacaktır.

Tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize bu zor süreçteki olgun ve sahiplenici çabaları için teşekkür eder, sınavlarda başarılar dileriz.

Işık Üniversitesi Rektörlüğü

İlgili Dosyalar