Akademik Erdem Genç
Öğr. Gör. Erdem Genç

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:erdem.gencisikun.edu.tr