Etkinlikler

Paylaş

Gençler Göç ve Göçün Ürettiği Sorunlara Çözüm Aradı

FMV Ispartakule Işık Lisesi Edebiyat – Sosyal Bilimler zümreleri, göç konulu Sosyal Bilimler Çalıştayı düzenledi. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat'ın da konuşmacı olarak yer aldığı çalıştay kapsamında, İstanbul'un çeşitli okullarından katılan öğrencilerden oluşan dört komite; göçün neden olduğu sorunlara çözüm aradı. Çalıştay, mülteci göçlerindeki uluslararası korumanın eksiklikleri, göçmen kamplarının dört mevsimi, göçün kişiler üzerinde yarattığı ötekileştirme, Türkiye'de iç göçlerin toplumsal yapıda neden olduğu değişiklikler gibi konularda çalışmalarını yürüten 4 komitedeki 110 öğrencinin hazırlamış oldukları bildirileri sunmalarıyla son buldu.

İlgili Dosyalar