Kapat

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Geri

Üniversite Adı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

  1 Şubat 2017

Fakülte Adı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Son Başvuru Tarihi

  15 Şubat 2017

Bölüm Adı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

Ön Değerlendirme Tarihi

  16 Şubat 2017

Anabilim Dalı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

Giriş Sınav Tarihi

  23 Şubat 2017

Kadro Tipi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Sonuç Açıklama Tarihi

  24 Şubat 2017

Kadro Sayısı

1

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

 

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak,

 

·          Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak,

 

  • ALES' den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal),

 

  • KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

 

  • İlk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

 BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

 

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 

·         Özgeçmiş (Fotoğraflı)

·         2 referans mektubu

·         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·         Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)

·         Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi

·         Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, Türü sayısal)

·         Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge

·         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

·         Varsa ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

 

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.