Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 12.01.2018
SIRA NO Adı ve Soyadı ALES (A) YABANCI DİL (B) LİSANS MEZUNİYETİ (C) GİRİŞ SINAVI NOTU (D) (A+B+C+D)
DEĞERLENDİRME NOTU
SONUÇ
Sayısal Puan (A)
Puanının
%30'u
Puan (B) Puanının % 10'u 100'lük sistem notu (C)
Puanının
 % 30'u
Puan  (D)
Puanının %30'u
1 Şafak Arslan 78,892 23,6676 67,5 6,75 84,6 25,38 70 21 76,7976 BAŞARILI
* "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Madde-12 (Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır).

İlgili Dosyalar