12 EYLÜL 2018 / 12 SEPTEMBER, 2018 YETERLİK SINAVI

12 EYLÜL 2018 / 12 SEPTEMBER, 2018 YETERLİK SINAVI

YETERLİK (HAZIRLIK ATLAMA) SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

ANNOUNCEMENT FOR THE STUDENTS WHO ARE TAKING THE PROFICIENCY EXAM

SINAV YERİ / EXAM VENUE: YADOK BİNASI / SFL BUILDING
SINAV TARİHİ / EXAM DATE: 12 EYLÜL 2018 / 12 SEPTEMBER, 2018
SINAV SAATİ: / EXAM TIME: 9:30

Öğrenciler, sınav yerlerini 12 Eylül sabahı YADOK binasındaki panolardan öğrenebilirler.
Exam halls will be posted in the SFL building tomorrow morning (12 September, 2018).
Öğrencilerin fotoğraflı bir kimlik ile sınava gelmeleri ve kalem, silgi gibi sınav gereçlerini getirmeleri gerekmektedir.
Students have to have a valid ID to take the test. They must bring their pencils, erasers etc. with them.

İlgili Dosyalar