Students who have gained right to take the Proficiency Exam (27 Eylül Tarihli Yerleştirme Sınavı Sonuçlarına Göre Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler)

Students who have gained right to take the Proficiency Exam (27 Eylül Tarihli Yerleştirme Sınavı Sonuçlarına Göre Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler)


Students below have gained right to take the Proficiency Exam:

(27 Eylül Tarihli Yerleştirme Sınavı Sonuçlarına Göre Aşağıdaki Öğrenciler Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanmıştır:)

Tuna Kanlıoğlu
Nagihan Akbulut
Mahmoud Eldani
Elabbassi Aymane
Rami Al-Azzawi
Mustefa Ali

They have to be present at Prep School Secretarial Office at 9:30 on 30 September 2016, Friday. (Sınava girecek öğrencilerin 30 Eylül 2016 Cuma günü saat 9:30'da Hazırlık Okulu Sekreterlik Ofisi'nde bulunmaları gerekmektedir.)

İlgili Dosyalar