Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı

Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı

24-25 Mart 2016 Işık Üniversitesi

Ortadoğu asırlar boyu uluslararası siyasetin merkezinde yer almış, araştırmacı ve siyaset yapıcıların ilgi odağı olmuştur. Bu ilgiye rağmen, 2010 yılında başlayan ve 'Arap Baharı' olarak adlandırılan halk ayaklanmaları ve bu çerçevede yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal dönüşümler siyasetçiler ve sosyal bilimciler tarafından öngörülememiş ve mevcut varsayımları derinden sarsmıştır. Bir yandan demokratikleşme hareketleri ve ekonomik bir dönüşüm yaşayan bölge, diğer yandan iç çatışmaların, darbelerin ve vekalet savaşlarının merkezi haline gelmiş, ve tüm bu gelişmeler yeni yaklaşımları ve analizleri gerekli kılmıştır. Bu çerçevede Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Arap Baharı'yla başlayan süreçte bölgede gözlemlenen yeni toplumsal, ekonomik, iç ve dış siyasal dinamikleri akademik alanda tartışmaya açmak amacıyla 'Yeni Ortadoğu' başlıklı bir konferans düzenleyecektir. Konferans 24-25 Mart 2016 tarihlerinde Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleşecek olup konferans dili Türkçedir. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ortadoğu'nun değişen dinamiklerini tartışmak üzere akademisyenleri bildirilerini sunmaya davet etmektedir. Bildiriler 3000-6000 kelimelik eleştirel analiz ya da 7000-10000 kelimelik araştırma metinleri şeklinde hazırlanabilir. Konferansta sunulan bildiriler elektronik ortamda bildiri kitabı (Proceedings) şeklinde yayımlanacaktır.

Bildiri özetlerini yeniortadogu@isikun.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Önemli tarihler:

200 kelimelik bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 8 Şubat 2016
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi: 15 Şubat 2016
Bildiri kitabına konulacak tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 21 Mart 2016
Konferans tarihi: 24-25 Mart 2016

İlgili Dosyalar