2018 Bahar  Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

2018 Bahar  Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

2018 Bahar  Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

Değerli  Öğrencilerimiz,
 
Işık Üniversitesi Akademik Takvimi'nde belirtildiği üzere; lisansüstü dersler  12 Şubat 2018 tarihinde başlayacaktır. (http://ogrenci.isikun.edu.tr/akademik-takvim)

2018 Bahar  dönemi ders kayıtlarınızı 6-9 Şubat 2018 tarihleri arasında, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Campus Online  http://www.isikun.edu.tr/akademik/sosyal-bilimleri-enstitusu sistemi üzerinden şifrenizle derslerinizi seçerek yapmanız gerekmektedir. Campüs Şifrenizle ilgili sorunlar İçin Öğrenci İşleri Maslak ofisini arayarak veya e-posta göndererek yardım alabilirsiniz.
Sadece tez, seminer, proje, tez izleme, tez önerisi ve yeterlik sınavları kalan öğrencilerde, Campüs Online üzerinden bu derslere her dönem kayıt yenilemek zorundadır.
Ders seçiminiz ve kayıt yenileme    süreciniz Campüs Online sistemi üzerinde tanımlı danışmanınız (Advisor) olan öğretim üyesi ile birlikte yürütülür. Ders seçiminizi yaptıktan sonra danışmanınızın onayına göndermeniz ve derslerinizin onaylandığından (Approved) emin olmanız için danışman teyidi almanız gerekir.
Mezuniyetinize kadar olan süreç de tüm birimlerimiz ve öğretim üyelerimiz size  Campüs Online sistemi üzerinde tanımlı iletişim bilgilerinizden ulaşmaktadır. Tanımlı bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edip değiştikce güncellemenizi ve sistemi aktif olarak kullanmanızı öneririz.

Kayıt sistemi gereği ödemeleri tamamlanmamış, bursluluk süresi bitmiş vb durumlarda mali sorunları olan  öğrencilere mali hold konulmaktadır.  Ders seçimi sırasında mali holdlu gözüken öğrencilerin öncelikli olarak Mali İşler Daire Başkanlığı Maslak ofisini arayarak  veya e-posta göndererek mali sorunlarını çözmeleri gerekmektedir.
Muhasebe ve Denetim Yüksek lisans Programı ile e-MBA programına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, alacakları dersler  sadece  ilk dönem sistem tarafından paket olarak otomatik atanır. Bu öğrenciler ilk dönem ders kaydı yaptırmaz. Ancak takip eden her dönem başı ders seçimi ve kayıt yenilemek  zorundadır.
Yeni kayıt olan e-MBA ile Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programının uzaktan olan derslerini alan öğrencilerin yayın şifreleri ders kayıtları gerçekleştikten sonra UZEM tarafından ışık uzantılı  e-postalarına gönderilir.

12-20 Şubat 2018 tarihleri arasında, ders ekleme-bırakma ve geç kayıt sürecinizi tamamlayabilirsiniz.
20 Şubat 2018 tarihinden sonra kesinlikle geç kayıt başvuruları dikkate alınmayacağından, bu tarih aralığından önce ders kaydınızın ve mali yükümlülüğünüzün yerine getirilmiş olması gerekir.

Önemli Hatırlatmalar:   
•    Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği derslerden geçmek için harf notu en az "CC" 'dir. Ancak, mezuniyet için gerekli olan genel not ortalaması en az 2,50/4.00 olup, harf notu olarak  "CB" 'ye karşılık gelmektedir. Özellikle mezuniyet aşamasında olan yüksek lisans öğrencilerimizin bu durumu ders seçiminde dikkate almaları gerektiğini  önemle hatırlatırız.

•    20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan yeni YÖK Yönetmeliği'nde; tezli ve tezsiz yüksek lisans program süreleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

•    e-MBA öğrencileri MAN580T, Dönem Projesi dersine II. Dönemden itibaren kayıt yaptırabilir.
•    e-MBA öğrencileri ders programı ve ilgili diğer bilgilere UZEM sayfasından  (http://www.isikun.edu.tr/uzem/ linkinden) ulaşılabilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mali İşlerle ilgili sorularınız için:
e-posta: finans@isikun.edu.tr, esra.ozar@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212) 286 49 11/6002
Kayıt İşlemleri ile ilgili sorularınız için:
Maslak Öğrenci İşleri Ofisi,
e-posta: leyla.sahin@isikun.edu.tr,  Tel: 0 (212) 286 49 11 /2211
Teknik konulardaki sorularınız için:
Uzaktan Eğitim Merkezi,
e-posta: uzem.destek@isikun.edu.tr
Tel: 0 (216 ) 444 07 99 | 6226 6227 - 6228
Klinik Psikoloji Programı ile ilgili sorularınız için:
e-posta: nazli.top@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212 ) 286 49 11/2202/6092
Diğer Programlarla ilgili sorularınız için:
e-posta: sbe@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212 ) 286 49 11/4158 -1805
ADRES: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Maslak Kampüsü. Büyükdere  Cad. N0: 106 34398  Sarıyer / İSTANBUL

İlgili Dosyalar