Üniversite web sayfamızın mobile uyumlu web sayfasını görüntülemek için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.

Akademik Başvuru
Kapat

Başvuru

Geri

Başvuru icin gerekli belgeler:

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (mezuniyet aşamasındaki adaylar bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler).
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • ALES Sayısal Puan en az 55 veya eşdeğer GRE/GMAT sınav sonuç belgesi. Disiplinlerarası olan "Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon" ve "Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi" Yüksek Lisans Programları için herhangi bir puan türünde ALES en az 55 puan. Tezsiz yüksek lisans programlarında Ales şartı aranmaz.
 • İngilizce bilgisini gösterir belge. Yüksek Lisans Programlarına başvuranlar için YDS en az 65 puan, Doktora Programlarına başvuranlar için YDS en az 75 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Türkçe olduğundan İngilizce bilgisi aranmaz.

     YDS (ÜDS/ KPDS) TOEFL IBT
   Yüksek Lisans 65 78
   Doktora 75 90
  • Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
  • Işık Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden 3 (üç) yıl içinde muaf sayılırlar.
 • İki adet referans mektubu.
 • Tam doldurulmuş Başvuru Formu.
 • Doktora öğrenci adayları için neden doktora yapmak istediğini belirten bir sayfalık kompozisyon.

Diğer Bilgiler:

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı için adayların Online Başvuru yapmaları yeterlidir.

Başvurular Maslak Kampüsü'nde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yapılacaktır.

Öğrenciler öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan burslardan yararlanabilirler. Lisansüstü burslara ilişkin ilkeleri düzenleyen Burs Yönergesi web adresinde bulunabilir.

Lisansüstü öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından sağlanan (yaşam giderlerininin karşılanmasına yönelik) burslardan faydalanmaları teşvik edilmektedir (Yabancı uyruklu öğrenciler için: www.tubitak.gov.tr/bideb/2215; TC Uyruklu öğrenciler için http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari#burslar_lisansustu_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0 )

Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında lisansüstü öğrencilere (yaşam giderlerininin karşılanmasına yönelik) burs olanakları sunulmaktadır. Bu burslar için aday öğrencilerimiz ilgi duydukları araştırma alanları ile ilgili öğretim üyeleri ile doğrudan temas kurmaları önerilir.