Deprem Sonrası Barınma: Geçmiş Deneyimlerden Öğrenmek

Deprem Sonrası Barınma: Geçmiş Deneyimlerden Öğrenmek

6 Şubat 2023 tarihiyle başlayan ve devam eden depremler sonucu yaşanan büyük yıkım ve felaket, bir kere daha afetler ve yapılı çevre konusundaki eksiklerimizi gün yüzüne çıkardı. 

Kaçınılmaz olan doğal afetlerden yapılı çevrenin en az hasarla çıkmasını sağlayarak öncelikle can kaybının önüne geçilmesi, afet öncesi ve sonrası konusunda yapılması gerekenler ve güvenli yaşam çevreleri oluşturabilmek için sorumluluklarımızın bilinciyle daha çok çalışmalı, öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Bu hedefle; FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak bir seminer serisini başlatıyoruz. Bu serinin ilk konuğu "Deprem Sonrası Barınma: Geçmiş Deneyimlerden Öğrenmek" başlıklı konuşmasıyla Mimarlık Bölümü Öğretim Üyemiz Sayın Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy olacak. 

İlgilenen herkesi bekliyoruz. 

İlgili Dosyalar