Dr. Ögretim Üyesi Mustafa Hekimoğlu

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No:LMF-207/3
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0216) 528 72 74
E-Posta:mustafa.hekimogluisikun.edu.tr