Arş. Gör. M. Mert Eyüpgiller

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi

Ofis No:LMF - 220
Ofis Tel
Faks No
:
:
7239
E-Posta:mert.eyupgillerisikun.edu.tr