Dr. Ögr. Üyesi Özgür ÖZDEMİR

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:ozgur.ozdemirisikun.edu.tr