Öğr. Gör. Yasemin Baran

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:yasemin.baran@isikun.edu.tr