Öğr. Gör. Meriç Koloğlu

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:meric.kologlu@isikun.edu.tr