Arş. Gör. Onur Aşkın

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel iletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:414
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 / 6097
E-Posta:onur.askin@isikun.edu.tr