Arş. Gör. Onur Aşkın

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:414
Ofis Tel
Faks No
:
:
6097
E-Posta:onur.askin@isikun.edu.tr