Öğr. Gör. Taylan Tüzün

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Ofis No:102
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:taylan.tuzun@isikun.edu.tr