Öğr. Gör. Nüket Gökalpay

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Ofis No:102
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
0212 286 57 96
E-Posta:nukhet.gokalpayisikun.edu.tr