Öğr. Gör. Zeynep Koloğlu

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:zeynep.kologluisikun.edu.tr