Öğr. Gör. Kemal Şahin

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:kemal.sahin@isikun.edu.tr