Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Özemir

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ofis No:252
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6222
E-Posta:saltuk.ozemir@isikun.edu.tr