Bilgisayar Mühendisliği

Yandal Programları

YazılımMühendisliği Yan Dal Programı*
Ders Kod Ders Adı Kredi
CSE 111 Programlamaya Giriş
4
CSE 112
Nesne Yönelimli Programlama
3
CSE 202
Veri Yapıları ve Algoritmalar
4
CSE 222
Veritabanı Sistemleri
4
SE 301
Yazılım Mühendisliği
4
MATH 142 Ayrık Matematik
3
Toplam 22

* Yandal programındaki derslerden kendi anadal programında saydırdığı ders/dersler varsa, eksik kalan yandal programı kredisi herhangi bir CSE kodlu ders ile tamamlanır

İlgili Dosyalar