Bilgisayar Mühendisliği

Eğitim Amaç ve Çıktıları

Eğitim Amaç ve Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

"Yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış (BÖ1); gelişen yenilikleri ve sektörel gerekleri takip edip kendini geliştirebilen iyi mühendisler yetiştirmektir (BÖ2)."

  Yazılım Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları

FMV Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Yazılım Mühendisliği Programı
 • EA1: yazılım mühendisliği mesleğinin icrası için gerekli yetilere sahip, ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda iş bulabilen;
 • EA2: bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü ve mesleki eğitimler ile kendini geliştiren;
 • EA3: sorumlu ve tatmin edici bir meslek yaşantısı için uygun olan geniş bir toplumsal anlayış ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenebilen

  yazılım mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Yazılım Mühendisliği Program Çıktıları

 • PÇ1. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği çalışmaları ile ilgili matematik ve fen bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmak
 • PÇ2. Kuramsal yazılım çözümlerini güncel bir programlama dili ile gerçekleme yetisine sahip olmak
 • PÇ3. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, bu problemlere gerçekçi kısıt ve koşullar altında yazılım çözümleri önerebilme, tasarlayabilme ve geliştirebilme yetisine sahip olmak
 • PÇ4. Yaygın yazılım tasarlama, gerçekleme, izleme, test ve raporlama araçlarından haberdar olmak ve bunların anlamlı bir altkümesini kullanabilmek
 • PÇ5. Yazılım mühendisliği projelerinin tasarım, gerçekleme, test, bakım, raporlama ve değişiklik yönetimi gibi farklı aşamalarında çalışabilmek
 • PÇ6. Sözlü ve yazılı araçlarla Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurabilmek; disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda, farklı görevlerde ve sorumluluk düzeylerinde çalışabilme yetisine sahip olmak
 • PÇ7. Mesleğini daha iyi icra edebilmek için gerekli yetileri belirleme ve öğrenme bilincine sahip olmak
 • PÇ8. Yazılım mühendisliği mesleğinin etik ve toplumsal sonuçlarının bilincinde olmak
 • PÇ9. Çağın ihtiyaç ve sorunlarını tanıma, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda çevre, güvenlik ve sağlık ve ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek; yenilikçi ve girişimci bilince sahip olmak.

İlgili Dosyalar