Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Staj

Sektör Stajı ile; Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin öğrenim süresi içinde, sektördeki çalışma ortamlarını ve iş düzenlerini tanımaları, iletişim tasarımının iş akışı ve uygulama teknikleri konusunda bilgilenmeleri, uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlanmıştır.

Stajların toplam süresi 40 işgününden az olamaz. Stajlar ikinci ve üçüncü öğretim yılının tamamlanmasından sonra ikiye bölünerek şu sıra ve içerik ile yapılır:

1. Staj - GRT290

Süre: 20 işgünü

Önkoşul: Öğrenim gördüğü temel programda en az 3 dönem kayıtlı öğrenci ve 2. sınıf statüsünde olmak.

2. Staj – GRT390

Süre: 20 işgünü

Önkoşul: Öğrenim gördüğü temel programda en az 5 dönem kayıtlı öğrenci ve 3. Sınıf statüsünde olmak.

Stajlar genelde akademik tatillerde yapılır. Haftada en az üç tam işgünü serbest son sınıf statüsündeki öğrenciler akademik yıl ve yaz öğretimi süresi içinde staj çalışması yapabilirler.

Aynı işletmede birden fazla staj yapılması Staj Komisyonunun iznine bağlıdır.

. Öğrenciler, kendi staj yerlerini kendileri bulmalıdır.

. Staj yerinin kabul edilmesi için, Işık Üniversitesi Zorunlu Staj Formu'nun eksiksiz doldurarak, staj yapılacak kurum ve fakülteden onay aldıktan sonra, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte staja başlamadan 15 gün önce Personel Daire Başkanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir.

Staj ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.