İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Özker'in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 Projesi Kabul Edildi.

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Özker'in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 Projesi Kabul Edildi.

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Özker'in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 Projesi Kabul Edildi.

Işık Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serpil Özker'in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programından "Covid-19 Pandemi Sürecinde Değişen Mekânsal Gereksinimlerin Farklı Konut Tipi Kullanıcıları Üzerinden Karşılaştırılması ve Konut Kullanıcılarının Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Mekânsal Özelliklerin Belirlenmesi" başlıklı araştırma projesi destek almaya hak kazandı.

Proje Ekibi: 

Doç.Dr. Serpil Özker, Doç.Dr. Umut Tuğlu Karslı (İstanbul Üniversitesi), Arş.Gör. Sezin Nas.

Amaç:

Proje, toplum sağlığını büyük ölçüde etkileyen ve gündelik yaşamda değişimlere sebep olan Covid-19 pandemi sürecinde değişen mekânsal gereksinimlerin üç boyutta (işlevsel, fiziksel ve psikolojik değişkenlerin tümü) ortaya çıkarılmasını, bu mekânsal gereksinimlerin farklı konut tipi kullanıcıları üzerinden karşılaştırılmasını, bu karşılaştırma bulgularının değerlendirilerek bu gereksinimleri karşılamaya yönelik mekânsal özelliklerin belirlenmesini ve bu özellikler çerçevesinde pandemi sonrası konut üretimine kılavuzluk edecek tasarım rehberinin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

İlgili Dosyalar