Haberler

Paylaş

Mezunumuzdan Sosyal Farkındalık Projesi: 'Şiddete Karşı Kadın'

FMV Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı mezunu Kısmet Gül Albayrak, 'Şiddete Karşı Kadın' temalı sosyal farkındalık çalışmasına imza attı. Kadın erkek eşitliğine yönelik yıllardır devam mücadelelere rağmen kadın hakları konusunda toplumsal kabul ve önyargılar alanında çok az yol alınabildiği gerçeğinden yola çıkan Kısmet Gül Albayrak, kadın ve erkeklerin toplum içindeki sosyal rol ve güç ilişkilerini ve eşitlik ilkesini kadınlar aleyhine besleyen atasözlerini hedefe koydu.

Tüm dünyada kültürel dinamikleri oluşturan atasözleri, masal, deyim ve hikayelerin nesiller arası etkileşim ve bilinçaltı kabullerinde önemli bir etki gücüne sahip olduğunu ve özellikle atasözlerinin söylenegeldikleri toplumların düşünce ve kolektif kabullerini yansıtan birer ayna görevi gördüğünü dikkate alan Albayrak, kadınlardan bahseden ve kadınlar hakkında tahkir edici bir dile sahip, kadını güçsüz, yararsız, refahı bozan, kötülük kaynağı olarak etiketleyen atasözlerinden yola çıktı.

İnsan davranışlarının, toplumsal öğreti ve algılar üzerinde şekillendiği dünyamızda, tasarladığı proje ile cinsiyet eşitliğinin kadın ve erkek her bireyin her türlü alanda karar alma, uygulama süreçlerinin daha iyi bir toplum için en temel adımlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulayan Kısmet Gül Albayrak, projesini bir sosyal sorumluluk kampanyasına dönüşecek şekilde tasarlayarak, yanlış algılar konusunda farkındalık oluşturmayı ve atasözleri aracılığıyla sonraki nesillere olumlu ve eşitlikçi sözlerin kalmasına katkıda bulunmayı hedefledi.

Kısmet Gül Albayrak'ın bu kapsamda hazırladığı posterler, 'şiddetin karşısında, değişimin yayındayız' sloganıyla proje için açılan siddetekarsikadin.com internet sitesinde yayınlandı.

İlgili Dosyalar