Haberler

Paylaş

Işık Üniversitesi Akademik Ekolojide İlk Sıralarda Yer Aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) ilk kez bu yıl yaptığı "Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020 Araştırması"nı yayınladı. Araştırma kapsamında Türkiye'deki 126 devlet ve 68 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 194 üniversite yer aldı. Araştırmada 'Akademik Ekoloji Anketi' yoluyla 194 üniversiteden 16 bin 624 akademisyene görev yaptıkları üniversitelerle ilgili sorular iletildi. Veriler de bu 'Akademik Ekoloji Anketi' kullanılarak elde edildi.

Işık Üniversitesi, yapılan araştırmada önemli bir başarı elde etti. Işık Üniversitesi "Üniversitelerin Akademik Ekoloji Genel Sıralaması"nda Türkiye'deki 194 üniversite içinde 12'nci üniversite, 68 Vakıf Üniversitesi içinde ise 6'ncı üniversite olarak yer buldu.

Araştırmada akademisyenlere;  Akademik Özgürlük, Yönetimden Memnuniyet, Tükenmişlik Hissi ve Mutsuzluk, Kurum-içi İşbirliği, Kurum Dışı İşbirliği, Akademik Kültür ve Destek, Yönetimdeki Siyasi Angajmandan Rahatsızlık, Öğretim Kalitesi, Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi, İlişkisel Toksidite (Dedikodu, Kıskançlık, Mobing) ve Ticarileşme 11 farklı başlıkta sorular iletildi.

Akademik özgürlükte 5'inci
Işık Üniversitesi "Üniversitelerin Akademik Özgürlük Sıralaması" başlığı altında Türkiye'deki 194 üniversite içinde 9'uncu, 68 vakıf üniversitesi arasında ise 5'inci oldu.

Motivasyon ve mutluluk potansiyeli yüksek 4'üncü üniversite

Akademisyenlerin içi kendi kurumlarının yönetimine güvenleri, süreçlerin işleyişinde yönetimin taleplere cevap verebilmesi, yönetsel işleyişte şeffaflık ve yönetimin adalet düzeyinden memnuniyetinin de "Yönetimden Memnuniyet Sıralaması" başlığı altında ölçüldüğü araştırmada Işık Üniversitesi Türkiye'deki 194 üniversite arasında 19'uncu, 68 vakıf üniversitesi 13'üncü sırada yer alırken, "Üniversitelerin Tükenmişlik Hissi ve Mutsuzluk Sıralaması"nın da yapıldığı araştırmada Işık Üniversitesi, motivasyon ve mutluluk potansiyeli yüksek vakıf üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer aldı.

İşbirliğinde 3'üncü sırada
Işık Üniversitesi ÜniAr'ın çalışmasında yer alan kurum içi akademisyenler arası işbirliği sıralamasında 3'üncü sırada yer aldı.

Aitlik ve bağlılık yüksek
"Üniversitelerin Öğretim Kalitesi Sıralaması"nda 68 vakıf üniversitesi arasında 12'nci sırada yer alan Işık Üniversitesi, akademisyenlerin üniversiteye bağlılık ve aidiyet hissinin ölçüldüğü, "Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi Sıralaması"nda ise vakıf üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer aldı.  

Akademisyenler arasında toksik ilişki yok
Araştırmada, akademisyenlere göre yaptıkları üniversitelerde; akademisyenler arası çatışma, dedikodu ve kıskançlık gibi, ilişkilerde toksik bir ortamın olup olmadığı da soruldu. "İlişkide Toksitide Sıralaması"na göre Işık Üniversitesi, 68 vakıf üniversitesinden, akademisyenler arası çok güçlü ilişkiler ve sağlıklı iletişim bulunan üniversiteler arasında 5'inci sırada yer aldı.    

Ticarileşme Algısı Düşük
Araştırmada ayrıca ülkemizde kâr amaçlı özel üniversite bulunmamasına rağmen hem akademik hem de toplumsal algılarda vakıf üniversitelerinin ticari kuruluşlar gibi davranıp davranmadıkları konusu da soruldu. Sonuçlara göre çalışmaya katılan akademisyenler arasında Işık Üniversitesi'nin ticarileşme algısı da düşük çıktı. Işık Üniversitesi 68 vakıf üniversitesi arasında ticari algısı en az olan üniversiteler arasında yer aldı.    

İlgili Dosyalar