Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Program Başkanı

Öğretim Üyeleri

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

  • Doç. Doğan Arslan – Medeniyet Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü

Gelişen iş yaşamı ile beraber iletişim tasarımcılarına da gereksinim giderek artmaktadır. İş ve özel yaşamın her alanında, tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya tüm ilişkilerde iletişim tasarımcıların uygulamaları etkili olmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Görsel İletişim Tasarımı alanında uzmanlık düzeyinde eğitim verecek bir programdır.

Bu programda Görsel İletişim Tasarımı alanında, gerek akademik gerekse iş dünyasının gereksinim duyduğu, yaratıcı tasarımlar yapmanın yanısıra, teorik konularda kendisini yetiştirmiş, Dünyadaki tasarım Düşünceleri ve alanlarını takip eden Modern İletişim Tasarımcıları, yetiştirtirilir. Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrenci görsel sorunları araştırmayı ve estetik bir yaklaşımla tasarım yapmayı öğrenir. Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı mezunları, akademik kariyer yapabilecekleri gibi, reklam ajanslarında, masaüstü yayıncılık, fotoğraf ve multimedya alanlarında da çalışma imkanı bulabilirler.

İlgili Dosyalar