Başvuru Koşulları

Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru için Gerekli Belgeler

·       4 Yıllık  Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi

·       Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

·       Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) 2.0 - 4

·       ALES ve Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

·       Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi.

·       **İki referans mektubu

·       Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu

 

Sinema ve Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru için Gerekli Belgeler

·       4 Yıllık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi

·       Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

·       Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) ) 2.0 - 4

·       Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi.

·       Adayın alan ile ilgili çalışmalarını içeren dosya. (Dosya, mülakat  aşamasında  getirilmelidir.)

·       **İki referans mektubu

·       Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu

 

* Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulacaktır.
*Tüm belgeler elden teslim edilecektir.
*Belgeler tam getirilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
**Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.

Ön Başvuru linki : http://mobileapi.isikun.edu.tr/form/sbekayit.php

Ön Başvuru sonrası tüm adaylara mülakat tarihi bildirilmektedir.

Sinema ve Televizyon Programı Başvuru Formu

 

İletişim:
Dr. Öğr. Üyesi Nalan Büker
Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı
444 07 99 - 6210
nalan.buker@isikun.edu.tr

Sosyal Medya Hesapları:
instagram: isiksinematelevizyon
twitter: isiksinematelevizyon​
youtube: Işık STV
facebook: Işık Sinema ve Televizyon
http://fmvstv.wordpress.com/