İletişim 2019-2020 Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi
Kapat

2019-2020 Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi

Geri

Sevgili Öğrenciler, 
 
2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları üniversitemiz Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.
 
Öğrenim Hareketliliği için seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar aday statüsündedir. Öğrenim Hareketliliği Aday öğrenci listesine için tıklayınız. Adayların faaliyete hibeli katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından 2019 proje döneminde Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır.
Yerleştirilen öğrencilerimiz, yerleştirildikleri kuruma başvurduktan sonra nihai karar, partner üniversite tarafından verilecektir. Partner kurumdan kabul alan öğrencilerimiz Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanacaklardır.
Başvuru sistemine, mobility.isikun.edu.tr adresinden, daha önce tanımlanan kullanıcı adı ve şifrelerinizi kullanarak giriş yapabilir ve yerleştirme sonucunuzu oradan da görüntüleyebilirsiniz.
 
Başvuru durumu "Yedek" olan öğrenciler, partner üniversitelerin başvuru tarihlerinin devam etmesi ve kazanan öğrencilerin hareketlilik hakkından feragat etmesi durumunda açılacak kontenjanlara fakülte bazında puan sıralamalarına göre yerleştirilebilecektir. 
 
Erasmus+ Staj Hareketliliği için hak kazanan öğrenciler aday statüsündedir. Staj Hareketliliği Aday Öğrenci Listesi için tıklayınız. Adayların Staj Hareketliliğinden faydalanabilmeleri için staj yapacakları kurumdan aldıkları davet mektuplarını Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yararlanıcıların, sunmuş oldukları davet mektuplarında yer alan hareketlilik başlangıç tarihi geldiğinde, henüz gidiş işlemlerini tamamlamamış olmaları, faaliyetten vazgeçmiş olarak değerlendirilmeleri sonucunu doğuracaktır.
 
Her iki tür faaliyet için seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen ve katılım kararlarından feragat edecek aday öğrencilerin itiraz/feragat dilekçelerini imzalı olarak 08/05/2019, 17:00 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı'nın international@isikun.edu.tr adresine e-mail atarak bildirmeleri gerekmektedir.
 
Tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek olan ve tüm yerleştirilmiş aday öğrencilerin katılmasının zorunluğu olacağı bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Erasmus+ değişim programı süreçleri ile ilgili tüm bilgilendirmeler bu oryantasyon programında yapılacaktır.
 
Özellikle Güz dönemi öğrencilerinin seçildikleri okulların son başvuru tarihlerinin çok yakın olması sebebiyle, bu üniversitelere yerleştirilmiş öğrencilerimizin derhal işlemlere başlaması gerekmektedir. İzlenecek tüm süreçler için gerekli belge ve çevirimiçi başvuru bilgileri ile ilgili  öğrencilerin Uluslararası Ofis ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
 
Başarılar dileriz.
 
Sevgiler,
 
 
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
International Office