Başvuru Koşulları

Online Başvuru Formu

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi
 • Tezli yüksek lisans diploması
 • Lisans ve Yüksek Lisans onaylı ders ve not çizelgesini gösteren (transkript) belge
 • Lisans ve Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.0-4.0
 • ALES en az 60 puan (Eşit Ağırlık) veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi
 • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil (YDS, ÜDS) sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan sınav sonuç belgesi
 • Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu (Sayfa sonunda erişebilirsiniz.)
 • İki referans mektubu
 • *Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulacaktır.
  *Tüm belgeler elden teslim edilecektir.
  *Belgeler tam getirilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
  **Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.