Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Uluslararası Ticaret Yönetimi Programı öğrencileri temel işletme dersleri ve seçmeli derslerin yanı sıra kendi alanlarında odaklanma sağlayacak aşağıdaki dersleri de alırlar:

ECO 316 Küresel İktisadi Sorunlar

MAN 445 Dış Ticaret Yönetimi

MAN 326 Risk Yönetimi ve Sigorta

MAN 468 Çokuluslu şirketlerin Stratejik Yönetimi

MAN 422 Uluslararası Finans

MAN 457Dış Ticaret Finansmanı

İlgili Dosyalar