Öğrenciler Nerelerde Staj Yapabilir?

Öğrenciler Nerelerde Staj Yapabilir?

Ekonomi bölümü mezunları analitik düşünme, akılcı karar verme, veri analizi gibi yetkinlikerin ön planda olduğu her alanda başarılı bir stajer olarak görev yapabilir. Bu yetkinliklerin bugünün dünyasında artık hemen hemen her sektör ve iş kolunda ihtiyaç duyulan özellikler olduğu düşünülerse, staj ve iş olanakları açısından ekonomi bölümü öğrencilerinin önünde geniş bir yelpaze olduğu söylenebilir.

İlgili Dosyalar